Czas przemyśleń

25 Maj

Przed wielkimi uroczystościami religijnymi osoby duchowne organizują katechezy poświęcone podstawą wiary i liturgii (rok liturgiczny) zbliżającego się święta. Każde święto łączy się z ważną zasadą wiary, związek między wiarą, życiem wiernych i liturgią. Mocne doświadczenie liturgii polega na połączeniu prowadzeniu życia z wyznawaną wiarą.

Celem, który ma cechować się Rok wiary, ustanowiony przez wspólnotę kościoła, ma być zapewnienie atmosfery do prawdziwego i odnowionego nawrócenia, wykorzystanie zaangażowania misyjnego na potrzeby nowej ewangelizacji. Musi również wyrazić wspólnotowe zobowiązanie do lepszego zrozumienia oraz nauk zasadniczych symboli wiary, jakie znajdują się w Katechizmie Wiary Katolickiej. Katechizm musi stać się też prawdziwym narzędziem umacniania w wierze, szczególnie dla ludzi, którzy winny dbać o naukę chrześcijan.

Do podstawowych obowiązków liturgicznych należą: składanie ofiar, modły, odnowy i ablucje, jak również pozostałe sposoby oddawania hołdu bogom i świętym. Liturgia chrześcijańska ma na celu szerzyć na temat życia, męki oraz zmartwychwstanie Chrystusa, oraz budować grono wierzących. Liturgia liturgia jest realizowana przez kompletne grono wiernych, choć przewodnie funkcje są na ogół przewidziane dla ludzi w tym celu wyświęconych.

Reklamy
%d blogerów lubi to: